Om oss

Stokke som lokalsamfunn har egentlig ikke noe lokalt forum som samler nyheter og informasjon om det som skjer i kommunen. Dette på tross av at Stokke er en kommune med svært aktive og engasjerte innbyggere, og med et mangfold av aktiviteter både innenfor kultur, idrett og næringsliv. Stokkeforum.no ønsker å bli et slikt forum der du kan finne reportasjer og nyheter fra kommunen. Vi ønsker å sette fokus på den enorme innsatsen som legges ned i lokalsamfunnets idretts- og kulturliv, og vi ønsker å få fram saker som er viktige for kommunens næringsliv.

Stokkeforum.no er etablert som et initiativ fra Oslofjord Convention Center, og vil også bidra med informasjon om det forestående utbyggingsprosjektet på Oslofjord, og den nye idrettsparken som planlegges på Brunstad.

Vi går en spennende høst i møte, hvor det vil skje mange ting på kultur og idrettsfronten i Stokke kommune. Følg med her på hva som skjer i din kommune!