Politimesteren vår blir ny PST-sjef

Marie Benedicte Bjørnland (47) ble i statsråd fredag utnevnt til ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for en åremålsperiode på seks år.

13. Juni 2012 av Ruth Monfort

Politimesteren i Vestfold, Marie Benedicte Bjørnland, er utnevnt til ny sjef for PST.

En viktig årsak til at Marie Benedicte Bjørnland får stillingen, skal være at hun regnes som sterk faglig i den juridiske delen av jobben.
Justisdepartementet begrunner utnevnelsen med at hun er «en utviklings- og resultatorientert person som kan vise til gode resultater for det politidistriktet hun har ledet».

Bjørnland har blitt lagt merke til for sin innsats overfor familierelatert vold, og har satt i gang samarbeid på tvers av etater for at de utsatte skal bli bedre ivaretatt.
Bjørnland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Hun har vært politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg politidistrikt, senere Vestfold politidistrikt. Her har hun organisert politiarbeidet på en måte som har blitt lagt merke til utover fylkets grenser.
Under hennes ledelse har det også blitt praktisert et utvidet samarbeid på tvers av landegrensene.

Bjørnland har i tillegg vært dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett, og juridisk konsulent i Prisdirektoratet. Stillingen som PST-sjef ble ledig etter at Janne Kristiansen fratrådte stillingen 18. januar i år.

Kilde: Vestfold BladLegg til ny kommentar
 
 Security code