Lensmannskontoret til kommunehuset

I sommer vil det bli gjennomført omfattende ombyggingsarbeider ved Stokke lensmannskontor og lensmann Merete Torp Nilsen vil i en periode styre lensmannskontoret fra rådhuset i Stokke

14. Juni 2012 av Ruth Monfort

Vestfold politidistrikt har besluttet å sentralisere mange av politiets forvaltningsoppgaver til Stokke. Det betyr blant annet at alle som bor i Vestfold må oppsøke Stokke lensmannskontor når de skal ha pass, eller fornye dette. Det betyr også at bortimot 20 arbeidsplasser vil bli lagt til lensmannskontoret i Stokke. Personene som skal begynne å jobbe i Stokke er i dag hovedsakelig tilsatt ved de fem politistasjonene i Vestfold.

Flytter midlertidig
For å få plass til alle disse menneskene vil det bli foretatt omfattende ombyggingsarbeider fra juni av. 22 juni stenges lensmannskontoret midlertidig og alle henvendelser må rettes til et nyopprettet kontor på rådhuset der publikum kan komme i kontakt med ansatte ved lensmannskontoret mellom klokken 10 og 15 - tirsdag og torsdag. På telefon kan publikum nå politiet hele døgnet på 02800. De ansatte ved lensmannskontoret vil også i langt større grad være mobile, slik at vi kan oppsøke publikum der de selv måtte ønske, enten det er hjemme, eller andre steder i Stokke.

Tett samarbeid
- Stokke lensmannskontor har et tett samarbeid med Tønsberg politistasjon, og utenom kontortid inngår de ansatte ved Stokke lensmannskontor inn i den ordinære vaktberedskapen som styres fra Tønsberg. Slik har det vært i mange år, og slik vil det også være i fortsettelsen, sier lensmann Merete Torp Nilsen.
- Vi vil nok også i fremtiden ha et tettere samarbeid med Tønsberg hva angår etterforskning, opplyser lensmannen.

De fleste av politiets såkalte forvaltningsoppgaver, blant annet pass, våpensøknader, vandelsattester og kjøresedler vil bli lagt til Stokke. I tillegg skal også politiets utlendingssaker legges til lensmannskontoret i Stokke fra høsten av. Alle publikumsekspedisjonene ved politistasjonene i Vestfold-byene, som tidligere har utført disse oppgavene, vil nå bli lagt ned og overført til Stokke.

Kilde: Vestfold politidistriktLegg til ny kommentar
 
 Security code