Konsekvenser av streiken

Stokke kommune har fra torsdag 24. mai vært berørt av streik. Streiken ble trappet opp fra tirsdag 29. mai. Totalt har Fagforbundet tatt ut 147 personer i streik. Kommunen har søkt dispensasjoner og fått innvilget de fleste, slik at 129 personer er i streik pr. 30.5.

30. Mai 2012 av Ruth Monfort

Konsekvensene for Stokke kommune er følgende:

Sentrale staber:
Sentralbordet er stengt. Det henvises til våre hjemmesider og til nummeropplysningene for kontaktopplysninger og direkte telefonnummer til enhetene og ansatte.
Servicekontoret, postmottak og arkivtjenesten er stengt eller sterkt redusert.
Sterk redusert tjeneste i økonomi og regnskapsfunksjoner.

Helse velferd og omsorg:
Nav Stokke er ikke rammet
I seksjon tiltak funksjonshemmede går driften tilnærmet normalt.
Seksjon helse og sosialmedisin (psykisk helse og rustjenester, helsesøstertjenester og folkehelse) har noe redusert administrativ kapasitet.
Seksjon pleie, omsorg og rehabilitering. Resepsjonen er stengt. Noe manglende koordinering av hjemmehjelpsordningen.
Engveien senteret har redusert kapasitet på kjøkken.

Plan og miljø:
Eiendom
Alt driftspersonell i eiendom er tatt ut i streik. Dette medfører bl.a. at varmtvannsbassenget på Soletunet er stengt, ingen grøntområder blir ivaretatt, slik som klipping, tømming av søppel på strender, oppfølging av toalettanlegg på strendene.
Ingen driftsoppfølging i de kommunale bygg, som sykehjem, bemannede boliger, skoler, barnehager. Det blir ikke utført renhold på rådhuset

Kommunalteknikk:
Redusert saksbehandlingskapasitet på gravemeldinger.

Brannvesen:
 Ingen konsekvenser for brannvesenet så langt,

Oppvekst, kunnskap og kultur:
Barnevernet er ikke rammet

Skolene:
Grunnet manglende renhold vil det kunne bli aktuelt å stenge enkelte skoler fra mandag 4. juni. Dette vil bli nærmere vurdert fredag 1. juni. Foreldre får egen informasjon direkte fra skolen

Barnehagene:
Det kan bli aktuelt å stenge noen barnehager fra mandag 4. juni, grunnet manglende renhold. Dette vil bli nærmere vurdert fredag 1. juni. Foreldre får egen informasjon direkte fra barnehagen

Kultur:
Administrasjonen er stengt.
Kulturskolen er ikke berørt
Biblioteket er i liten grad berørt
Idrettshallene kan bli stengt

Stokke kommune beklager de ulemper dette medfører for våre innbyggere, men vil samtidig presisere at streik er et lovlig og legitimt virkemiddel fra arbeidstakerorganisasjonenes side.
Stokke kommune vil søke å begrense konsekvensene i størst mulig grad.
For ytterligere informasjon om streiken se også http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Tariff/
 

Kilde: Stokke kommune
Foto: Vegard Harm AntonsenLegg til ny kommentar
 
 Security code