Bruk nødtelefon, ikke mobil

Får du nødstopp i en tunnel, benytt nød-telefonen til å varsle. Flere ganger har hjelp blitt sendt til feil tunnel fordi innringeren har benyttet mobiltelefon og ikke visst i hvilken tunnel man har vært.

30. Juli 2012 av Ruth Monfort

Om du skulle få et havari eller bli utsatt for en ulykke inne i en tunnel, er det ekstra viktig at VTS får korrekte opplysninger. 

Alarmen går
– Når du ringer med nødtelefonen fra tunnelen, går det samtidig alarm på sentralen. Operatøren som snakker med deg vil vite hvor du er fordi vedkommende vet hvilken telefon som er aktivert. På den måten vil vi kunne hjelpe uten at noe tid går til spille, sier faggruppeleder Jan Ove Grave ved VTS i en pressemelding fra Statens Vegvesen.
Ut i fra hvilken nødtelefon som blir benyttet, kan operatørene på VTS stenge trafikken inn i tunnelen om nødvendig. På den måten øker de bilistenes sikkerhet og forhindrer at nye uhell eller ulykker skjer som følge av den første.
– Det er ikke alltid lett å vite hvilken tunnel man er i, derfor er det ikke sjelden at folk ringer med mobiltelefon og tror de er i en annen tunnel enn den de virkelig er i. Det betyr at redningsmannskap blir sendt til feil sted og verdifull tid går tapt, fortsetter Grave.

Hjelp i feil tunnel
Et ferskt eksempel er da det skjedde et uhell i Bukkesteintunnelen ved Lindesnes. Innringerne trodde de var i Ørneheitunnelen, derfor ble hjelpen sendt dit. Mellom de to tunnelene er det et par kilometers veg.
Vegtrafikksentralen er også det eneste stedet hvor tunnelen kan stenges i fra. Ringer du politiet fra tunnelen, må politiet igjen ringe VTS for å gi beskjed om eventuell stengning, eller annen skjerming av uhellstedet.
Særlig viktig med rask beskjed er det ved brann. Da vil operatørene kunne gi brannvesenet opplysninger om hvor brannen er og vite mer om hvordan røyken vil strømme ut av tunnelen. Ut i fra dette vil de gå inn i tunnelen fra den siden hvor det er minst røyk.

Bruk havarilommene
Om uhellet er ute, forsøk å få bilen inn på en av havarilommene i tunnelen. Hvis ikke det er mulig, sørg for å få bilen så langt inn mot kanten av tunnelveggen som mulig. Husk å aktivere nødblinklysene på bilen.
– Når du skal gå mot nødtelefon, pass på at du har bilen med nødblinklysene bak deg, sier Grave.
Vegtrafikksentralen for Region sør, er i Porsgrunn. Fra sentralen overvåkes fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Til sammen er det i dag nærmere 700 kameraer langs hovedvegene. I flere av de nyere tunnelene er det også kameraer som automatisk registrerer at biler stanser opp. Disse kameraene gir også alarm om noen går ut av bilen.

Kilde: Statens Vegvesen  
FOTO: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen Legg til ny kommentar
 
 Security code